Contact

Hier treft u de belangrijkste contactgegevens van de tennisvereniging, de stichting (parkbeheerder, ook  voor huren banen) en overige parkpartijen.

Reageren kan via het contactformulier.

 

TENNISVERENIGING DE DELFTSE HOUT

 

Adres park: Laantje van Levenslust 2, Delft  
Postadres: Postbus 621, 2600AP Delft  
     
Bestuur    
 Voorzitter Jeroen de Kort voorzitter@dedelftsehout.nl
 Penningmeester Houwke Liem penningmeester@dedelftsehout.nl
  gironummer vereniging: NL33 RABO 0139 2390 81
 Technische zaken (ook info trainers) Willem van Adrichem 015 – 3694985
 Secretaris Joost Teigeler secretaris@dedelftsehout.nl
 Coördinator commissies Anne Cazemier 015 – 7616898
 Ledenwerving en ledenbehoud Bianca Tijssen-Laemers  
     
 Ledenadministratie Michael Liem 06 – 49 06 00 49
    ledenbeheer.ddh@gmail.com
     
Commissies en dergelijke    
 Klachtencommissie Han de Lange klachtencommissie@dedelftsehout.nl
 Clubtoernooi (senioren) Douwe van der Kooi 015 – 2570804
 Competitie senioren Willem van Adrichem 015 – 3694985
 Competitie dames Ellen Boer 015 – 2141670
 Donderdagochtend toss Jan Siliakus 070 – 3941737
 Digitaal afhangbord Brigit Arbman  
 Jeugd (incl. competitie Ilse Kloostra 06 – 36195270
 en Whoznext-team)   jeugdtvddh@gmail.com
  op competitiedagen (van 8:30 – 13:00) 015 – 2578989
    Facebook jeugdcommissie 
 G-Tennis Jeroen de Kort voorzitter@dedelftsehout.nl
 Interne dubbelcompetitie Hilbrand Does hilbrand_does@yahoo.com
 Maandagavond toss José de Groot 015 – 2570487
 Open Toernooi Bas Muysson, Michiel van der Windt, Lisette Smid delftsehoutopen@gmail.com
 Open Jeugdherfst Toernooi Fabian Stoelinga 06 – 52073228
 Redactieraad Marijn Abbenhuis, Eline Jonkers, Simone van Yperen redactieddh@gmail.com
 Facebook Marijn Abbenhuis, Eline Jonkers, Simone van Yperen redactieddh@gmail.com
 Sponsorcommissie Vacature  
 Themadagen (dagrecreatie) Joke Jonkman 015 – 3692716
 Trainers Fabian Stoelinga 06 – 52073228
    fabian@tennistops.nl
 Veteranencompetitie Jos Kuipers 015 – 2134185
  Gerard Roth 015 – 2566380
 Vrijwilligerscoördinator Esther Weeber 015 – 2573441

 Websitebeheer

André van der Graaf &
Karan Jankipersad
karan@kirti.nl
 Wintertoernooiencommissie Lizet Bergers winter_ddh@live.nl
     
STICHTING TENNISPARK DE DELFTSE HOUT  
(eigenaar en beheerder park, ook voor huren banen)  
 Receptie   015 – 2570416
 Groundslieden Melchior van der Veen 015 – 2570416
 Vergaderruimte paviljoen   015 – 2570416
 Toernooien e.d.   015 – 2578989
Overige telefoonnummers    
 Paviljoen   015 – 2570416
 Trainers Tennisschool Delfts Dubbel   015 – 2145964