Contact

Hier treft u de belangrijkste contactgegevens van de tennisvereniging, de stichting (parkbeheerder, ook  voor huren banen) en overige parkpartijen.

Reageren kan via het contactformulier.

 

TENNISVERENIGING DE DELFTSE HOUT

 

Adres park: Laantje van Levenslust 2, Delft  
Postadres: Postbus 621, 2600AP Delft  
     
Bestuur    
 Voorzitter Jeroen de Kort voorzitter@dedelftsehout.nl
 Penningmeester Anja Bottinga en Jenny van Knapen penningmeester@dedelftsehout.nl
    gironummer vereniging: NL33 RABO 0139 2390 81
 Technische zaken Bas Muysson competitie.ddh@gmail.com
 Secretaris Anja de Lange secretaris@dedelftsehout.nl
 Speciale projecten en innovatie Willem van Adrichem 015 – 3694985
 Coördinator commissies Anne Cazemier 015 – 7616898
 Jeugdzaken Joost Teigeler  
     
Ledenadministratie Sonja Pool en Pieter Koopmans 06 – 49 06 00 49
    ledenbeheer.ddh@gmail.com
     
Commissies en dergelijke    
 Klachtencommissie Han de Lange klachtencommissie@dedelftsehout.nl
 Clubtoernooi (senioren) Douwe van der Kooi 015 – 2570804
 Competitie senioren Bas Muysson, Bianca Tijssen-Laemers competitie.ddh@gmail.com
 Competitie dames Ellen Boer 015 – 2141670
 Donderdagochtend toss Jan Siliakus 070 – 3941737
 Digitaal afhangbord Brigit Arbman  
 Jeugd (incl. competitie Ilse Kloostra 06 – 36195270
 en Whoznext-team)   jeugdtvddh@gmail.com
  op competitiedagen (van 8:30 – 13:00) 015 – 2578989
    Facebook jeugdcommissie 
 G-Tennis Jeroen de Kort voorzitter@dedelftsehout.nl
 Interne dubbelcompetitie Hilbrand Does hilbrand_does@yahoo.com
 Maandagavond toss José de Groot 015 – 2570487
 Open Toernooi Jorrick Wubs delftsehoutopen@gmail.com
 Open Jeugdherfst Toernooi Fabian Stoelinga 06 – 52073228
 Redactieraad Vivienne Smit, Eline Jonkers, Simone van Yperen redactieddh@gmail.com
 Facebook Vivienne Smit, Eline Jonkers, Simone van Yperen redactieddh@gmail.com
 Sponsorcommissie Beate van Baal sponsors@dedelftsehout.nl
 Themadagen (dagrecreatie) Joke Jonkman 015 – 3692716
 Trainers Fabian Stoelinga 06 – 52073228
    fabian@tennistops.nl
 Veteranencompetitie Jos Kuipers 015 – 2134185
  Gerard Roth 015 – 2566380

 Websitebeheer

André van der Graaf  
 Wintertoernooiencommissie Anika Duut van Goor winter_ddh@live.nl
     
Stichting Tennispark De Delftse Hout  
(eigenaar en beheerder park, ook voor huren banen)  
 Receptie   015 – 2570416
 Groundslieden Melchior van der Veen 015 – 2570416
 Vergaderruimte paviljoen   015 – 2570416
 Toernooien e.d.   015 – 2578989
Overige telefoonnummers    
 Paviljoen   015 – 2570416
 Trainers Tennisschool Delfts Dubbel   015 – 2145964