Contact

Hier treft u de belangrijkste contactgegevens van de tennisvereniging, de stichting (parkbeheerder, ook  voor huren banen) en overige parkpartijen.

Reageren kan via het contactformulier.

TENNISVERENIGING DE DELFTSE HOUT

 

Adres park: Laantje van Levenslust 2, Delft  
Postadres: Postbus 621, 2600AP Delft  
     
Bestuur    
Voorzitter Jeroen de Kort voorzitter@dedelftsehout.nl
Penningmeester Anja Bottinga en Jenny Yeh penningmeester@dedelftsehout.nl
Technische zaken Bas Muysson competitie.ddh@gmail.com
Secretaris Anja de Lange secretaris@dedelftsehout.nl
Speciale projecten en innovatie Willem van Adrichem 015 – 3694985
Coördinator commissies Anne Cazemier 015 – 7616898
Jeugdzaken Joost Teigeler  
     
Ledenadministratie Sonja Pool en Pieter Koopmans 06 – 49 06 00 49
    ledenbeheer.ddh@gmail.com
     
Commissies en dergelijke    
Klachtencommissie Han de Lange klachtencommissie@dedelftsehout.nl
Clubtoernooi (senioren) Douwe van der Kooi 015 – 2570804
Competitie senioren Bas Muysson, Bianca Tijssen-Laemers competitie.ddh@gmail.com
Competitie dames Ellen Boer 015 – 2141670
Donderdagochtend toss Jan Siliakus 070 – 3941737
Digitaal afhangbord Brigit Arbman  
Jeugd (incl. competitie Ilse Kloostra 06 – 36195270
en Whoznext-team)   jeugdtvddh@gmail.com
op competitiedagen (van 8:30 – 13:00) 015 – 2578989
    Facebook jeugdcommissie 
G-Tennis Jeroen de Kort voorzitter@dedelftsehout.nl
Interne dubbelcompetitie Hilbrand Does hilbrand_does@yahoo.com
Maandagavond toss José de Groot 015 – 2570487
Open Toernooi Jorrick Wubs delftsehoutopen@gmail.com
Open Jeugdherfst Toernooi Fabian Stoelinga 06 – 52073228
Redactieraad Vivienne Smit, Eline Jonkers, Simone van Yperen redactieddh@gmail.com
Facebook Vivienne Smit, Eline Jonkers, Simone van Yperen redactieddh@gmail.com
Sponsorcommissie Beate van Baal sponsors@dedelftsehout.nl
Themadagen (dagrecreatie) Joke Jonkman 015 – 3692716
Trainers Fabian Stoelinga 06 – 52073228
    fabian@tennistops.nl
Veteranencompetitie Jos Kuipers 015 – 2134185
  Gerard Roth 015 – 2566380
Websitebeheer André van der Graaf  
Wintertoernooiencommissie Anika Duut van Goor winter_ddh@live.nl
     
Stichting Tennispark De Delftse Hout  
(eigenaar en beheerder park, ook voor huren banen)  
Receptie   015 – 2570416
Groundslieden Melchior van der Veen 015 – 2570416
Vergaderruimte paviljoen   015 – 2570416
Toernooien e.d.   015 – 2578989
     
Overige telefoonnummers    
Paviljoen   015 – 2570416
Trainers Tennisschool Delfts Dubbel   015 – 2145964