Lidmaatschap

Informatie over hoe je kunt inschrijven vind je op de pagina Aanmelden

Het inschrijfgeld voor jeugdleden bij de KNLTB bedraagt € 12,50. Dat is de helft van het inschrijfgeld voor de senioren.
Elk nieuw jeugdlid krijg van ons een ‘wegwijs’, in dit introductieboekje staat alles wat je als jeugdlid moet weten.

Kennismakingslidmaatschap

Speciaal voor degene die kennis wil maken met de tennissport is er het kennismakingslidmaatschap. Dit is een eenmalige aanbieding waarbij je in de maanden april en mei acht tennislessen volgt. Op de dag dat je les hebt, kun je ook een baan ‘afhangen’ om vrij te spelen. Het kennismakingslidmaatschap is een kant en klaar pakket voor een vaste prijs. Er zijn geen bijkomende kosten.

Als je na de kennismakingslessen besluit door te stromen als lid, hoef je niets te doen. Je kunt dan meedoen met alle activiteiten. Je ontvangt een factuur voor het lidmaatschap voor het resterende deel van het jaar en je bent geen inschrijfgeld verschuldigd. Verder ontvang je je eigen KNLTB-pas waarmee je via het afhangsysteem zelf een baan kunt reserveren om vrij te spelen.

Wil je na de kennismakingsperiode niet door als lid, dan is een bericht naar de ledenadministratie (ledenbeheer.ddh@gmail.com) voldoende om dit door te geven.

* Als jeugd wordt beschouwd de persoon die in het huidige kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar (nog) niet bereikt. Als volwassene wordt beschouwd iedereen die in het huidige kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar bereikt of heeft bereikt.

Voor het online inschrijfformulier klik hier. Tennistops stuurt uiterlijk 26 maart bericht over lesdag en -tijd. Voor vragen over de tennislessen, kunt u mailen naar info@tennistops.nl

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van je lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren voor 1 januari bij de ledenadministratie van de Tennisvereniging de Delftse Hout, postbus 621, 2600 AP Delft. Je krijgt dan een bevestiging van je opzegging; bewaar deze minimaal 2 jaar. Mocht je in de ledenadministratie per abuis niet zijn verwijderd, dan kun je aantonen dat je je op tijd hebt uitgeschreven.
Mocht je na een maand na het versturen van je opzeggingsbrief geen bevestiging van je opzegging hebben ontvangen bel dan even met de ledenadministratie.

Indien je te laat opzegt dan ben je het lidmaatschapsgeld voor het gehele jaar verschuldigd.