28 januari: Algemene Ledenvergadering (ALV)

Maandag 28 januari vanaf 20.00 uur nodigt het bestuur alle leden van harte uit voor de jaarlijkse ALV. Tijdens de ALV doet het bestuur verslag over het afgelopen jaar, legt het verantwoording af over het gevoerde beleid en wordt de contributie voor komend jaar vastgesteld. Ook is de ledenvergadering een uitgelezen moment om ideeën en suggesties met het bestuur of onderling te bespreken.
Hoewel de ledenvergadering meestal geruisloos voorbijgaat is deze bijeenkomst voor de vereniging eigenlijk van groot belang. De voorgestelde agenda staat op de website van de vereniging: https://dedelftsehout.nl/vereniging/alv/

Aanmeldingen of afmeldingen voor de ALV kunnen worden gericht aan secretaris@dedelftsehout.nl.
Bij de secretaris kun je tevens de stukken voor de ALV opvragen. Deze zijn vanaf 14 januari beschikbaar.