Aankondiging Algemene Leden Vergadering 15 februari

Op dinsdag 15 februari zal de Algemene Leden Vergadering plaats vinden, vanaf 20 uur. Het Bestuur nodigt u van harte uit om hier aan deel te nemen. Op dit moment verwachten we dat de bijeenkomst digitaal zal zijn. U kunt zich aanmelden voor deze vergadering bij secretaris@dedelftsehout.nl. De stukken zijn vanaf 1 februari beschikbaar. Ook hier volstaat een mail aan het genoemde adres. We hopen op een grote opkomst.