Afhangen

Onze vereniging telt momenteel ruim 1200 leden en dat geeft een enorme druk op de baanbezetting. Houd bij het reserveren van een baan ook rekening met anderen. Om iedereen een gelijke kans te geven om een baan te reserveren en vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen, willen we nog een keer de regels m.b.t. het afhangen onder de aandacht brengen.

  1. Je mag alleen spelen op een baan, die je hebt afgeschreven. Alle spelende tennissers moeten dus in de reservering in de Clubapp staan. Reserveren op andermans naam is niet toegestaan, evenmin met meer mensen spelen op de baan dan in de Clubapp is aangegeven.
  2. Zolang er niet binnen gespeeld kan worden, is het introduceren van niet-leden niet toegestaan.
  3. Kom niet te vroeg naar het park, liefst 5 minuten van tevoren en verlaat het park nadat je reservering is afgelopen. Is jouw baan na je reservering niet opnieuw afgehangen, dan mag je op deze baan doorspelen.
  4. Mocht je onverhoopt toch niet gaan tennissen, verwijder je reservering dan uit de Clubapp, zodat iemand anders op dat tijdstip kan tennissen.
  5. Verder kun je maar één reservering tegelijkertijd hebben. Direct na het beëindigen van je speeltijd kun je een reservering voor de volgende dag maken.