Algemene Ledenvergadering op maandag 28 januari 2019

Hoewel de ledenvergadering meestal geruisloos voorbijgaat, is deze bijeenkomst voor de vereniging van groot belang. Tijdens de ALV doet het bestuur verslag over het afgelopen jaar, legt het verantwoording af over het gevoerde beleid en wordt de contributie voor komend jaar vastgesteld. Ook is de ledenvergadering een uitgelezen moment om ideeën en suggesties met het bestuur of onderling te bespreken.

Tegen deze achtergrond nodigt het bestuur alle leden van harte uit om op maandag 28 januari 2019 vanaf 20 uur aanwezig te zijn bij de ALV. De voorgestelde agenda is op de website beschikbaar. Aan- of afmeldingen voor de ALV kunnen worden gericht aan secretaris@dedelftsehout.nl.