Algemene ledenvergadering

Bij de online ALV van 16 februari j.l. waren 39 leden aanwezig. Tijdens de ALV heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2020 en zijn de begroting en de contributie voor 2021 vastgesteld. Ondanks het grote aantal leden en de gezonde financiële situatie van de vereniging is besloten de contributie voor 2021 gelijk te houden aan die van 2020. Met de financiële ruimte, die hierdoor ontstaat hoopt de vereniging de Stichting te kunnen ondersteunen en iets extra’s voor de leden te doen. Te denken valt aan o.a. de organisatie van een extra toernooitje met een gratis drankje of de storting van een nieuw tegoed op de ledenpassen.

Bestuurswissels

Angelien van Boxtel is door de ALV benoemd tot nieuwe voorzitter. Zij volgt Jeroen de Kort op, die de afgelopen 5 jaar deze functie heeft vervuld. Tevens is Joost Teigeler gestopt als bestuurslid. De ALV heeft Angela Colgan benoemd tot bestuurslid en coördinator commissies. Zij vult hiermee de vrijgevallen plek op, die Angelien het afgelopen jaar heeft vervuld.

Voor geïnteresseerden zijn de notulen van de ALV op te vragen via secretaris@dedelftsehout.nl.

Onderstaand stellen Angelien en Angela zich voor:

Angelien van Boxtel

Ik ben geboren in Kaatsheuvel, in Zuid-Limburg opgegroeid en op mijn 10de met tennis begonnen. Ik heb 20 jaar in Delft gewoond en ben aan de TU afgestudeerd. Ik heb twee inmiddels volwassen kinderen die nog studeren. Voor mijn werk ben ik verhuisd naar Middelburg, en heb daar tennis weer structureel opgepakt. In 2017 ben ik terug verhuisd naar Delft, in 2019 lid geworden van TV DDH, sinds 2020 in het Bestuur. Ik dubbel het liefst en speel ook competitie. Naast mijn werk bij Rijkswaterstaat, zit ik bv ook in de OR, in een kennisvereniging als Bestuurslid en in de kascommissie van mijn VvE. Mijn opvallendste karaktereigenschappen zijn: enthousiast, direct, analytisch, hartelijk. Ik vind het een eer om samen met de andere Bestuursleden onze tennisvereniging duurzaam aantrekkelijk te houden voor de leden.

Angela Colgan

Mijn naam is Angela en ik ben het kersverse lid van het Bestuur van DDH. Naast nieuw bestuurslid, ben ik ook nog maar een jaartje lid van de vereniging, al ken ik DDH wat langer. Mijn dochters volgen beiden lessen bij TennisTops waardoor ik al een paar jaar pre corona langs de baan te vinden was. En nu dus ook zelf op de baan! Ik werk als HR Manager bij een sport- en fitnessclub en maak van dichtbij mee de uitdagingen waar we als sportsector voor staan in deze tijden van corona. Maar ook als we straks weer wat meer mogen, hoe we voor een optimale ledenbeleving kunnen blijven zorgen. Ik kijk er erg naar uit om samen met het bestuur en de verschillende commissies hiermee aan de slag te gaan!