Automatische incasso

Begin maart worden de contributienota's voor 2018 gestuurd. Als je een machtiging voor automatische incasso van de contributie hebt afgegeven, is het van belang dat de juiste geregistreerde bankgegevens bekend zijn bij de ledenadministratie. Bij een succesvolle incasso van de contributie geven we een incassokorting van € 10 per actief lid.
Helaas zijn de geregistreerde bankgegevens (nog) niet online in te zien. Wil je weten of en zo ja welk bankrekeningnummer is vastgelegd of wil je alsnog een machtiging automatische incasso afgeven om nog in aanmerking te komen voor de korting, neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenbeheer.ddh@gmail.com o.v.v. je lidnummer.
Doe dit wel vóór 1 maart 2018 zodat we de tijd hebben dit op tijd te verwerken.