Bericht van de voorzitter

Weer kleine stapjes in de versoepeling van maatregelen

Binnen de gestelde richtlijnen worden kleine stapjes gemaakt naar de verdere openstelling van het park en de tennisactiviteiten. De gemeente Delft heeft aangegeven dat kleedkamers en douches weer gebruikt mogen worden. Toiletten waren al voor ‘noodgevallen’ beschikbaar, maar kunnen nu ook weer gewoon worden opengesteld. De maandagavond toss gaat binnenkort in aangepaste vorm starten en via de brievenbus van de bespanshop is deze service ook weer beschikbaar.

Compensatieregeling voor leden

Gedurende de eerste weken van het seizoen was het niet mogelijk om buiten te tennissen. Dit is spijtig maar we hadden geen andere keuze. Vanwege de gezonde financiële positie van onze vereniging werkt het bestuur aan een compensatieregeling voor leden. De basisgedachte van de regeling die voor ogen staat, is om zowel onze leden als de bar inkomsten een steuntje in de rug te geven. Als de komende week meer duidelijkheid ontstaat over het gebruik van horeca op het terras kan de compensatieregeling definitief worden gemaakt. Houd de ledenmail, website of app in de gaten!

Dank aan iedereen voor de succesvolle openstelling

Inmiddels tennissen we meerdere weken volgens het Coronaprotocol. Deze periode is door de medewerking van iedereen prima verlopen. Een woord van dank is op z’n plaats voor alle leden, trainers en parkmedewerkers. De parkmedewerkers hebben de rol van toezichthouder zo goed mogelijk ingevuld, ook al was dat niet altijd gemakkelijk. Ook hebben zij uren besteed aan de groenvoorziening en extra onderhoud, waardoor het park er tiptop uitziet!

Ook past een woord van dank aan onze sponsoren. Op onze website staat een overzicht van onze verenigingssponsoren en de sponsoren van het lustrum. Het kan nooit kwaad om wat (extra’s) te besteden bij deze 18 bedrijven die ook in minder goede tijden onze vereniging blijven steunen.


Namens het bestuur
Jeroen de Kort