Bestuurswissel

Angelien van Boxtel is door de Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemd tot bestuurslid en coördinator commissies. Zij volgt Anne Cazemier op die ruim 5 jaar deze functie heeft vervuld.

Angelien is pas sinds september 2019 lid van TV De Delftse Hout en reageerde direct op een oproep in de ledenmail! Als bestuurder is zij onder meer ook actief binnen een vereniging op het gebied van infrabeheer en als President van de Lionsclub Antoni van Leeuwenhoek.

Willem van Adrichem is tevens gestopt als bestuurslid, vanwege het bereiken van de maximale termijn van 9 jaar.