Bij TV De Delftse Hout wordt de contributie verlaagd!

De contributie voor het zomerseizoen 2019 (van april tot einde seizoen) wordt voor volwassen leden met € 6 verlaagd tot € 180 (bij gebruik van automatische incasso). Voor dagleden geldt een gereduceerd tarief dat eveneens wordt verlaagd. Ook de meeste contributies voor jeugdleden worden verlaagd. Het volledige contributie-overzicht staat op onze website.  
Om tot het voorstel tot contributieverlaging te komen heeft het bestuur een zo compleet mogelijke afweging gemaakt waarin de verenigingsvisie, het eigen vermogen en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn meegenomen.
Samen met goede gravelbanen, de volle jaarkalender en de vernieuwde tennishal, waar leden in de zomer zonder extra kosten afhangen, draagt de concurrerende contributie bij aan de unieke positie van onze tennisvereniging in de regio.