Het bestuur wenst alle leden fijne kerstdagen en een sportief 2019

Het kost leden vaak enige tijd, soms jaren, om te beseffen hoe dynamisch onze vereniging eigenlijk is: een volle jaarkalender met zomer- en winteractiviteiten, jaarlijks ongeveer 10% uitstroom en instroom van leden, meer dan 10 commissies en meer dan 100 vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken! Door de dynamiek en de bijdragen van iedereen hebben wij gezamenlijk een vereniging gesmeed met een rijke historie en een mooie toekomst. Een vereniging waar we best een beetje trots op mogen zijn! Met deze gedachte wensen we alle leden fijne kerstdagen! In januari richten we als bestuur de blik weer op het verder versterken van vereniging de komende jaren. Alvast een sportief 2019 gewenst van het bestuur.