In memoriam

Tot ons grote verdriet is op 4 mei jl. Theo de Groot overleden.
Theo was veel op het park van De Delftse Hout te vinden, al dan niet samen met José.
Theo kende iedereen en iedereen kende Theo.
Hij moedigde ons allemaal aan, maakte een praatje met iedereen en hij genoot van het tennisspel.
En wie heeft niet zijn of haar racket door hem laten bespannen?

We wensen José, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe dit verlies te dragen.

De besturen van het Tennispark en de Vereniging De Delftse Hout en medewerkers.