Leden gezocht voor de PR-commissie

Naast goede interne communicatie naar en tussen de leden, is voor TVDDH externe communicatie ook heel belangrijk. De PR-commissie richt zich op communicatie met de leden én op het vergroten van de bekendheid en zichtbaarheid van TVDDH als sportieve en gezellige tennisvereniging waar veel te beleven is.

Zichtbaar zijn in Delft en omgeving is belangrijk voor leden- en sponsorwerving. Bekendheid in de tenniswereld is van belang voor de ontwikkeling van TVDDH op sportief gebied.

We zorgen ervoor dat we zowel intern (naar de leden) en extern actief communiceren over de sportprestaties, de activiteiten naast het tennissen en de ontwikkelingen in de vereniging en op onze accommodatie. Dat doen we via de website, de nieuwsbrief, de Clubmail en via social media (facebook, instagram, twitter, clubapp etc.). Maar ook via persberichten aan de lokale en regionale media. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huidige redactiecommissie in deze PR-commissie wordt opgenomen en de verschillende communicatiekanalen worden beheerd door de PR-commissie.

We zorgen voor een jaarplan en begroting afgestemd op de jaarkalender en de ambities van de vereniging. De PR-commissie draagt zorg voor de uitvoering van dit jaarplan.

Om deze PR-commissie goed te laten werken, zoeken we enthousiaste leden, die hier graag aan meewerken.

Meer informatie of aanmelden via commissies@dedelftsehout.nl.