Het bestuur van TV De Delftse Hout nodigt de leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 29 januari 2018. De vergadering begint om 20.00 uur.

Maandag 29 januari ALV

Het bestuur van TV De Delftse Hout nodigt de leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 29 januari 2018. De vergadering begint om 20.00 uur. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook wordt gezamenlijk vooruitgekeken naar 2018, waarin verschillende nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zich zullen aandienen. Het bestuur hoopt veel leden te verwelkomen!

Bijgaand de voorgestelde agenda.