Naar een veilige openstelling voor jeugd tot en met 18 jaar

Beste leden van TV De Delftse Hout,

Vorige week berichtten we over de 3 stappen die genomen moeten worden om onder voorwaarden tot openstelling van ons park voor jeugd tot en met 18 jaar te komen.
Klik hier het bericht van vorige week.

Hieronder vind je een toelichting op de stand van zaken.

Stap 1: Vereniging dient een plan van aanpak in bij de gemeente

Status: ingediend.
Dit plan is sterk gebaseerd op aanvullende richtlijnen van de KNLTB.
Zie https://corona.knltb.nl/media/4dqbq1u4/aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen_v2.pdf?ts=637235763359570000

Stap 2: Plan van aanpak wordt goedgekeurd

Status: de gemeente heeft toegezegd op korte termijn naar het plan van aanpak te kijken.

Stap 3: Leden tot en met 18 jaar kunnen onder voorwaarden beginnen

Status: pas na stap 2.

Na goedkeuring van het plan van aanpak kunnen allereerst trainingen voor leden tot en met 18 jaar onder voorwaarden aanvangen. We zetten er tevens op in om het kort daarna voor deze groep mogelijk te maken om onder extra voorwaarden vrij te spelen.

We zullen via de ledenmail regelmatig blijven communiceren. Voor het plan van aanpak, suggesties of vragen kan je contact opnemen met de secretaris van onze vereniging (secretaris@dedelftsehout.nl) of met een ander bestuurslid.

Maar vooral: Let goed op jezelf en op elkaar. Dat blijft het belangrijkste.

Met sportieve groet,
Mede namens het tennispark en Tennistops,

het bestuur van TV De Delftse Hout.

Nadere informatie:

Aanvullende richtlijnen KNLTB: https://corona.knltb.nl/media/4dqbq1u4/aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen_v2.pdf?ts=637235763359570000

Infographic die de KNTLB heeft ontwikkeld: https://corona.knltb.nl/media/zzyl5fph/knltb-infograpic-a4-posters.pdf?ts=637234133448370000