Niet meer wachten tot na middernacht om een baan te reserveren

De instellingen van het afhangbord zijn aangepast. Het is nu mogelijk om 72 uur van tevoren een baan te reserveren. Dat betekent dat je op bijvoorbeeld dinsdag om 11 uur via de ClubApp een baan kunt reserveren met een eindtijd tot vrijdag 11 uur. Later reserveren is niet mogelijk. Er wordt dan de tekst ‘Niet beschikbaar’ getoond.