Nieuws van het bestuur 20 november 2021

Coronamaatregelen

De meest recente maatregelen, die dus ook op het tennispark gehanteerd worden, zijn te vinden op de KNLTB website.

 

Tennisles op de winterbuitenbanen

Net als vorig jaar wordt er deze winter weer een proef gehouden met twee winterbuitenbanen. Door de coronamaatregelen was de proef van vorig jaar niet representatief. Het betreft ook dit jaar weer twee buitenbanen die van 1 december tot 1 april beschikbaar blijven en waar u als lid gratis gebruik van kunt maken. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze buitenbanen alleen beschikbaar te stellen voor vrij spelen. Echter, er zijn ook veel leden die tennisles volgen. In overleg met Tennistops is het overgrote deel van hun verzoek gehonoreerd. Dit betekent dat regelmatig op één van de banen aan minimaal 3 leden les gegeven wordt. Het totaal aantal lesuren is ongeveer 22 uur per week.

 

Algemene Leden Vergadering

De ALV zal volgend jaar op dinsdagavond 15 februari 2022 plaatsvinden. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Gezien de huidige situatie rondom corona is het nog onduidelijk of de ALV digitaal of live zal zijn. Twee weken van tevoren zijn de stukken beschikbaar, en meer berichtgeving volgt tegen die tijd.

 

Bedankje vrijwilligers

Binnen onze tennisvereniging zijn er gelukkig nog steeds veel vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat onze activiteiten doorgang kunnen vinden. Het Bestuur wil jullie graag bedanken en heeft net als vorig jaar een presentje ingekocht. We zullen die uitdelen op zaterdag 27 november en zondag 28 november tussen 13 en 14 uur. Als je geregistreerd staat als vrijwilliger dan krijg je nog een mail. Maar niet iedereen staat op die lijst. Dus als je vrijwilligerswerk hebt gedaan, kom dan alsjeblieft je bedankje afhalen.

 

Wachtlijst

Zoals al eerder is gemeld, moeten we vanwege het hoge aantal leden een wachtlijst instellen. We hebben nog eens goed gekeken naar de baanbezetting en zien dat er nog heel veel uren overdag beschikbaar zijn. Daarom hebben we besloten voor dagleden een uitzondering te maken en hen nog toe te laten, in het geval dat we meer dan 1300 leden hebben. Als je een daglidmaatschap hebt en je wilt overstappen naar een volledig lidmaatschap kom je alsnog op de wachtlijst.

 

Opzeggen

We betreuren het natuurlijk ten zeerste, maar als je je lidmaatschap wilt opzeggen, doe dit dan vóór 1 januari 2022. Daarna ben je de contributiebijdrage voor 2022 verschuldigd.