Notaris gezocht

We hebben inmiddels meer dan 1350 leden. In het kader van de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen), die ook voor onze vereniging geldt, zijn we op zoek naar een notaris die ons kan helpen om de statuten aan te passen. Reactie graag naar secretaris@dedelftsehout.nl. Alvast dank!