Opvolging brainstormsessie

Aan het begin van het seizoen is er een brainstormsessie geweest met een aantal enthousiaste leden over kwaliteitsverbetering van de vereniging. Hier zijn veel verschillende onderwerpen uitgekomen die we verder kunnen verbeteren. In het bestuur zijn deze punten besproken en is besloten om extra in te zetten op een tweetal onderwerpen: Vereniging Jaarrond en de Competities.

Onderstaand kort welke stappen we al genomen hebben en hoe we hier mee verder gaan.

Vereniging Jaarrond
We willen graag dat onze leden ook in de winter binding houden met de vereniging en het park. Daarom starten we in de winter van 2018-2019 met een maandelijks winterprogramma. Dit betekent dat vanaf november elke maand een activiteit georganiseerd wordt waar alle volwassen leden van de Delftse Hout aan mee mogen doen. Op dit moment wordt hard nagedacht over een leuk en afwisselend tennisprogramma. Houd de website en de Clubmails in de gaten voor meer informatie en we hopen jullie allemaal te zien deze winter!
Heb je zelf nog leuke ideeën? Laat dat dan weten via activiteiten_delftsehout@outlook.com.
Onlangs is een enquête verstuurd om te peilen of er interesse is voor een toss op zondagavond in de wintermaanden. Van de respondenten had ongeveer 40% interesse. Omdat slechts een 60-tal leden gereageerd heeft op de enquête en we als vereniging moeten investeren in baanhuur, hebben we besloten dit vooralsnog niet aan te bieden.

Competitie
Uit de brainstormsessie kwam naar voren dat zowel de communicatie rondom de teamindeling alsook de gastvrijheid op het park beter zou kunnen. Dit jaar hebben we hier eerste stappen in gezet door de TC te voorzien van herkenbare truien en door de indeling van zowel de voorjaars- als de najaarscompetitie te publiceren op onze internetpagina. Volgend jaar willen we hier nog verdere stappen in zetten, te beginnen straks met de inschrijving rondom de voorjaarscompetitie 2019. Houd ook hiervoor de website en Clubmails in de gaten!