Opzeggen lidmaatschap (1)

We hopen natuurlijk van niet, maar mocht je je lidmaatschap op willen zeggen, doe dit dan tijdig en op de juiste manier! Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, met opgave van naam en geboortedatum en zo mogelijk KNLTB-nummer. Het wordt op prijs gesteld als de reden van opzegging ook wordt doorgegeven. Opzeggingen dienen te gebeuren vóór 1 januari 2019. Bij te late opzegging is de contributie over 2019 volledig verschuldigd. Zie ook de website voor informatie over het opzeggen van het lidmaatschap.

Opzeggingen kunnen worden gestuurd per e-mail naar ledenbeheer.ddh@gmail.com.