Opzeggen lidmaatschap

We hopen natuurlijk van niet, maar mocht je je lidmaatschap op willen zeggen, doe dit dan tijdig en op de juiste manier! Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, met opgave van naam en geboortedatum en zo mogelijk KNLTB-nummer. Opzeggingen voor het jaar 2018 dienen te gebeuren voor 1 januari 2018. Bij te late opzegging is de contributie over 2018 volledig verschuldigd. Zie ook de website voor informatie over het opzeggen van het lidmaatschap.

Opzeggingen kunnen worden gestuurd per e-mail naar ledenbeheer.ddh@gmail.com of per post naar Tennisvereniging De Delftse Hout (t.a.v. Ledenadministratie), Postbus 621, 2600 AP Delft.