Proef buitenbanen

In de herfst van 2020 hebben de Stichting en het Bestuur afgesproken deze winter twee buitenbanen ter beschikking te stellen voor leden van onze tennisvereniging. Dit aanvullend op de al bestaande mogelijkheden om binnenbanen te huren. Echter, al snel mocht er binnen niet meer gespeeld worden. Daardoor was het animo voor de twee buitenbanen veel groter dan van tevoren verwacht. We merken dat ze erg gewild zijn. Helaas moeten we ook constateren dat sommige leden de regels wel erg naar hun hand zetten. Het is de bedoeling dat iedereen de kans krijgt om op deze banen te spelen, dus reserveer a.u.b. niet op andermans naam. In april zullen we evalueren of we dit volgend jaar weer doen.