Rabo ClubSupport

Onze vereniging doet mee aan Rabo ClubSupport 2020. In samenwerking met 5 partners is het MMM-project (Meer Mensen Meedoen) ontwikkeld. De hoofddoelstelling van het MMM-project is om meer jongeren en mensen uit de lagere inkomensklasse duurzaam te laten sporten, maar iedereen kan meedoen. De kern bestaat uit een breed aanbod sportieve activiteiten (o.a. cardiotennis en 65+ tennis) waarbij elke activiteit zich richt op een specifieke doelgroep.

Leden van de Rabobank kunnen stemmen. Stemmen doe je door in te loggen bij de app van de Rabobank of op de website van de Rabobank. Via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kun je klikken op Rabo ClubSupport. De stemperiode loopt van 5 tot en met 25 oktober 2020.

Ieder lid van de Rabobank kan vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging. Hoe meer stemmen onze vereniging krijgt, hoe groter het bedrag dat onze vereniging ontvangt. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk leden van de Rabobank op onze vereniging stemmen. Ook familieleden, vrienden, buren enz. mogen op onze vereniging stemmen. Laat de stemmen niet verloren gaan en breng zoveel mogelijk stemmen uit op onze vereniging!