Resultaten enquête baansoorten

De afgelopen maanden hebben jullie massaal gereageerd op de enquête over baansoorten voor de buitenbanen. Namens het bestuur dank hiervoor! Ongeveer 280 leden hebben de enquête ingevuld. Hieruit blijkt dat de meerderheid (ongeveer 53%) de voorkeur geeft aan een park met uitsluitend gravelbanen. Een andere uitkomst van de enquête is dat leden graag na regen sneller de baan op willen én langer buiten willen spelen in het najaar en de winter. Een groot aantal leden wil hier ook extra voor betalen. Wij zullen als bestuur, mede op basis van de enquêteresultaten, ons standpunt bepalen en hierover met het stichtingsbestuur in gesprek gaan. Uiteraard informeren we jullie zodra we meer weten.