Stichting en Tennisvereniging sluiten overeenkomst

Op maandag 29 januari 2018, na afloop van de jaarlijkse ALV, hebben onze vereniging en de stichting die ons park beheert een driejarige overeenkomst gesloten voor de baanhuur in de zomer. De overeenkomst heeft betrekking op het gebruik van de gravelbanen en op het gebruik van de binnenbanen in de zomerperiode. De overeenkomst biedt de Stichting meerjarige financiële zekerheid die belangrijk is in het kader van haar investeringsagenda. Aan de vereniging biedt overeenkomst budgettaire stabiliteit en maximale beschikbaarheid van baancapaciteit. De overeenkomst onderstreept de goede relatie tussen stichting en vereniging en is met name voor de administratie van belang. Leden zullen weinig verschil merken. Er komt iets meer buitenbaancapaciteit beschikbaar. De binnenbaanregeling die leden de unieke mogelijkheid biedt om op basis van beschikbaarheid in de periode begin april – eind september ook binnen te spelen blijft ongewijzigd! Ook kunnen jeugdlessen bij regen naar binnen uitwijken op basis van beschikbaarheid.