Toss voorlopig nog digitaal georganiseerd

Zowel de maandagavond als donderdagochtend toss worden momenteel digitaal georganiseerd. Als bestuur zijn we ons er zeker van bewust dat er nadelen kleven aan deze manier van organiseren. We moeten echter ook realistisch zijn. Corona is de wereld nog lang niet uit. Als bestuur zijn we van mening dat we beter aan de voorzichtige kant kunnen zitten. Daarom hebben we besloten de digitale toss in elk geval tot 1 september te handhaven. Omdat op de donderdagmorgen anderhalf uur achter elkaar spelen voor sommige leden te lang is, wordt nu ook de mogelijkheid geboden om slechts drie kwartier te spelen.