Update i.v.m. het coronavirus

Beste leden van TV De Delftse Hout,

Op 21 april maakte het Kabinet aangepaste maatregelen bekend in het kader van de bestrijding van het Coronavirus in Nederland. We zijn erg verheugd dat met deze maatregelen leden tot en met 18 jaar onder voorwaarden de mogelijkheid krijgen om te tennissen. Daarmee kan een beperkte start worden gemaakt met het bespelen van de nieuwe buitenbanen!

Volgens de nu geldende richtlijnen moeten bepaalde stappen doorlopen worden voordat het park kan worden opengesteld. Daarom is het nu nog niet mogelijk om aan te geven op welke datum er door de leden tot en met 18 jaar kan worden gestart en onder welke voorwaarden dit exact zal gebeuren.

In dit bericht schetsen we stand van zaken en het beoogde vervolg.

Stap 1: Vereniging dient een plan van aanpak in bij de gemeente

De vereniging moet een plan van aanpak bij de gemeente Delft indienen voor de beperkte openstelling van het park. Dit plan van aanpak komt tot stand op basis van een protocol van de gemeente en een toolkit die de KNLTB momenteel aan het ontwikkelen is. Naar verwachting ontvangen verenigingen het protocol en de toolkit op vrijdag 24 april.

Stap 2: Plan van aanpak wordt goedgekeurd

De gemeente Delft moet het plan van aanpak goedkeuren voordat het tennispark kan worden geopend. De gemeente kan op dit moment nog niet aangeven hoe en wanneer deze goedkeuring wordt verleend.

Stap 3: Leden tot en met 18 jaar kunnen onder voorwaarden beginnen

Na goedkeuring van het plan van aanpak kan het tennispark onder voorwaarden worden opengesteld en kunnen trainingen voor leden tot en met 18 jaar onder voorwaarden aanvangen. Waarschijnlijk zal het dan voor deze groep ook mogelijk zijn om onder extra voorwaarden vrij te spelen.

 

Ook in deze moeilijke en uitzonderlijke tijd is de samenwerking met het tennispark en Tennistops zeer constructief. Gezamenlijk maken we er het beste van.

We zullen via de ledenmail regelmatig blijven communiceren. Voor suggesties of vragen kan je contact opnemen met de secretaris van onze vereniging (secretaris@dedelftsehout.nl) of met een ander bestuurslid.

Maar vooral: Let goed op jezelf en op elkaar. Dat blijft het belangrijkste.

 

Met sportieve groet,

Mede namens het tennispark en Tennistops,

het bestuur van TV De Delftse Hout.

 

Nadere informatie: