Van de bestuurstafel (1)

Welke onderwerpen kwamen de afgelopen bestuursvergaderingen aan de orde? Een selectie:

  • Klachtenreglement en klachtencommissie: de nieuwe klachtencommissie kan nu echt van start, meer hierover tijdens de ALV.
  • Ontwikkeling ledenaantal: met ‘Clubanalytics’ van de KNLTB zien we wat we al wisten, een licht stijging in het ledenaantal. We willen inzetten op specifieke doelgroepen zoals 45+ en oudere jeugd.
  • Ledenwerving en -behoud: de commissie heeft in 2017 een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd waaronder de ladder. Dit gaat in 2018 door! Ook zal er in 2018 meer op verenigingsmarketing worden ingezet.
  • Voorbereiding ALV: komt allen!

Voor vragen of suggesties kan altijd contact worden opgenomen met secretaris@dedelftsehout.nl of voorzitter@dedelftsehout.nl