Van de bestuurstafel

Welke onderwerpen kwamen de afgelopen bestuursvergaderingen aan de orde? Een selectie:

  • Ontwikkeling ledenaantal: deze laat een licht positieve trend zien (terwijl er op landelijk niveau een dalende trend is!)
  • Baansoortenquête onder onze leden: hierover is terugmelding gegeven in de vorige clubmail
  • Klachtenreglement en klachtencommissie: de nieuwe klachtencommissie kan nu echt van start, meer hierover tijdens de ALV
  • Versterking redactiecommissie: daar merken we allemaal tweewekelijks het effect van
  • Jeugdcommissie: uitgebreid met meerdere leden!
  • Selectieplan jeugd en senioren: goedgekeurd en van start gegaan; financieel gesteund door de vereniging, Tennistops en Stichting Tennispark De Delftse Hout
  • Nieuwe website: is live!
  • Evaluatie van algemene beleidsdoelen, activiteiten ledenbehoud/-werving, TC beleidsplan, financiële resultaten
  • Beleidsplan Tennistops: straalt ambitie uit, door bestuur mee ingestemd

Voor vragen of suggesties kan altijd contact worden opgenomen met secretaris@dedelftsehout.nl of voorzitter@dedelftsehout.nl