Van de voorzitter

Nu het C-woord ons leven domineert lijkt tennissen in de buitenlucht ver weg. Tot 28 april blijven alle sportverenigingen gesloten. Voor de periode daarna zijn er voor onze vereniging ook enkele lichtpuntjes te bedenken.

Met tennis kun je bijvoorbeeld goed 1,5 meter afstand houden, zeker in het enkelspel. Daarnaast voldoet een tennispartijtje aan het advies van dagelijks matige inspanning en kan handen schudden en high fives worden vermeden. De KNLTB is veelvuldig in overleg met het ministerie van VWS en het RIVM over het hervatten van vrij spelen en trainingen onder bepaalde voorwaarden zodra de situatie het toe laat. Wij volgen hierin altijd de adviezen van de KNLTB!

Positief is ook, dat elke dag het moment dichterbij komt waarop we van de nieuwe buitenbanen gebruik kunnen maken. Tot die tijd liggen zij te pronken en krijgen zij nog iets meer tijd om verder uit te harden. Een feestelijke officiële opening die tijdens de Open dag was voorzien zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

Ondertussen werkt de KNLTB ook verschillende scenario’s uit om de voorjaarscompetitie (VJC) toch te kunnen verspelen. De VJC is voor veel tennissers het hoogtepunt van het seizoen. De scenario’s hebben betrekking op het verkorten van de VJC, het splitsen in een deel voor de zomer en een deel erna en het verplaatsen van de VJC naar het najaar.

Om de voorpret voor de seizoensopening en de VJC te vergroten kan nu ook binnen onze vereniging van de ClubApp gebruik worden gemaakt. Berichten van de KNLTB of van de vereniging kan je als pushbericht ontvangen zodat je niets meer hoeft te missen. Lees meer over de ClubApp.

Verder worden door leden vragen gesteld over de contributie voor 2020. Dat is begrijpelijk in deze situatie. Omdat veel kosten voor de vereniging blijven doorlopen en omdat we er nu van uitgaan dat er deze zomer nog getennist kan worden doen we een beroep op ieder lid om solidair te zijn en de contributie te betalen. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van onze vereniging. Binnen het bestuur zullen we opties bekijken om tot een zo goed mogelijke besteding van de contributie te komen, waarbij we gezelligheid op het park willen creëren en de vereniging ook in de toekomst financieel gezond willen houden.

Dus hoewel het onzekere tijden zijn, hopen we onze 1100 leden de komende maanden weer op ons park te kunnen verwelkomen.

Tot die tijd, let vooral goed op je eigen gezondheid en die van je familie!

Namens het bestuur,
Jeroen de Kort