Veel veranderingen op onze vereniging

Woordje van de voorzitter

Hoewel het kwik afgelopen weekend nog onder 0 zakte, zijn we in gedachten al bij het nieuwe tennisseizoen. Want wat is er leuker dan een goede pot tennis op vers gravel onder een voorjaarszonnetje! 

De start van het seizoen wordt gemarkeerd door de Open Dag, 2e Paasdag. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de hal.

Meer dan 40 teams staan vanaf begin april te trappelen voor de competitie. Velen hebben tijdens de winter hard doorgetraind. Twee selectiegroepen trainden extra, gesteund door de vereniging, Tennistops en de Stichting De Delftse Hout.

Verder werkt de stichting hard aan parkverbeteringen. Een zichtbare verbetering is de verlaging van het hekwerk naast de banen 2, 7, 8 en 11 waardoor toeschouwers veel prettiger kunnen kijken. Deze aanpassing is al gerealiseerd. In de loop van het seizoen start de renovatie van de tennishal. Het dak, de tussenwanden en natuurlijk de tennisvloer worden aangepakt. Alle leden die hebben proef-gespeeld op de nieuwe ondergrond zijn heel enthousiast. De unieke binnenbaanregeling blijft voor leden gehandhaafd:  jeugdlessen wijken bij regen uit naar binnen en leden kunnen binnen afhangen. We hopen dat veel leden lang plezier beleven aan deze nieuwe ondergrond. Schone schoenen is hiervoor essentieel !

Verder dit seizoen de eerste versie van het open jeugd(outdoor)toernooi, een andere opzet van de clubkampioenschappen en een grotere bezetting van de jeugdcommissie. De laddercompetitie en de regionale recreantencompetitie worden beiden wegens succes geprolongeerd en uitgebouwd. Veel andere evenementen blijven bestaan zoals de jeugdactiviteiten, dagtoernooien, regiocup, etc. Communicatie over en inschrijfmogelijkheden voor deze activiteiten zijn te vinden op de website of komen langs in de Clubmail.

Namens het bestuur en alle commissies wens ik alle leden heel veel tennisplezier. Geniet van het spel en tot ziens op ons mooie park!

Jeroen de Kort
voorzitter