Vereniging en Tennistops verlengen samenwerking en stellen concrete doelen

 

De vereniging en Tennistops hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is afgesproken dat Tennistops ook de komende 3 jaar tennistrainingen voor de vereniging verzorgt. In combinatie met deze overeenkomst gelden concrete afspraken voor telkens 1 jaar die onder meer betrekking hebben op de bijdrage van Tennistops aan ledenbehoud en ledenwerving, het versterken van het prestatieve tennis, persoonlijke ontwikkeling van trainers en communicatie.

“Ik ben blij met deze nieuwe overeenkomst voor 3 jaar omdat het zekerheid geeft en het vertrouwen van de tennisvereniging in Tennistops onderstreept”, aldus Fabian Stoelinga van Tennistops. Houwke Liem, penningmeester van de vereniging vervolgt “De vereniging is tevreden met Tennistops als partner, maar wil de samenwerking op een aantal punten graag verder ontwikkelen. Deze combinatie van een overeenkomst voor 3 jaar en concrete doelen die per jaar worden gesteld bieden de vereniging zowel continuïteit als flexibiliteit.” De nieuwe overeenkomst is tijdens de Open Dag ondertekend.