Voorzitterswissel bij komende algemene ledenvergadering

Beste leden van TV De Delftse Hout,

Met veel plezier ben ik sinds 2016 voorzitter geweest van onze vereniging. Het was mijn ambitie om bij te dragen aan een vereniging waar de zaken goed zijn geregeld, leden gezellige ontmoetingen hebben en zij het hele jaar kunnen tennissen. Samen met de medebestuursleden, vele vrijwilligers, leden en de stichting heb ik geprobeerd om stapjes in deze richting te maken.

Na zo’n periode van 5 jaar is het verstandig om ruimte te maken voor een opvolger. Tijdens de komende ALV op 16 februari treed ik terug als voorzitter en bestuurslid. Ik ben blij dat Angelien van Boxtel, momenteel bestuurslid en coördinator commissies, bereid is om de rol van voorzitter over te nemen. Ik ben extra verheugd dat Angelien hiermee onze eerste vrouwelijke voorzitter zal zijn! En ben ervan overtuigd dat zij deze rol goed gaat invullen. Ik wens haar en de rest van het bestuur veel plezier en alle succes.

Hopelijk tot snel op ons park!

Jeroen de Kort