Wil jij je inzetten voor onze vereniging?

Na jarenlange inzet hebben zowel Houwke Liem als zijn zoon Michael aangegeven begin 2019 te stoppen met hun werkzaamheden voor onze vereniging. Houwke is onze penningmeester en Michael is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Vooral Houwke heeft als penningmeester diverse verbeteringen doorgevoerd in de processen en software waardoor er veel meer efficiëntie is in de werkzaamheden. Maar ook in de ledenadministratie zijn flinke stappen gemaakt.

Met het vertrek van Houwke en Michael zijn er twee vacatures:

Penningmeester; leidt de financiën van de vereniging in goede banen
Als penningmeester maak je deel uit van het bestuur van Tennisvereniging De Delftse Hout en werk je veel samen met de andere bestuursleden.   
Het penningmeesterschap van een grote vereniging als de onze vraagt tijd en nauwkeurigheid. Anderzijds is onze boekhouding goed op orde en de vereniging financieel gezond. Omdat we allemaal druk zijn, kan het ook een optie zijn om het penningmeesterschap met twee personen, die nauw samenwerken, in te vullen. De termijn van de huidige penningmeester eindigt formeel met de ALV eind januari 2019.

Ledenadministrateur; verwerkt zorgvuldig aan- en afmeldingen
De ledenadministrateur verwerkt aanmeldingen en opzeggingen en communiceert in voorkomende gevallen met leden en de KNLTB. Als ledenadministrateur vind je het leuk een belangrijke rol voor de verenging te vervullen, kan je nauwkeurig en systematisch werken en goed omgaan met een computer.

Interesse of meer informatie
Heb jij interesse om de vereniging op één van deze essentiële onderdelen te helpen of wil je meer informatie over de werkzaamheden of tijdsbesteding? Neem dan contact op met Jeroen de Kort via voorzitter@dedelftsehout.nl.