ALV

Het bestuur van de TV De Delftse Hout nodigt de leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

De ALV vindt plaats op maandag 29 januari vanaf 20:00.

Zodra er meer bekend is over de komende ALV kunt u dit op deze pagina terug vinden.