Lidmaatschap

Informatie over hoe je kunt inschrijven vind je op de pagina Aanmelden.

Informatie over hoe je lidmaatschap kunt opzeggen vind je op de pagina Opzeggen lidmaatschap.

Categorieën lidmaatschap

We onderscheiden volwassen leden en jeugdleden. Volwassen leden zijn natuurlijke personen die op de 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt.

Volwassen leden kunnen kiezen voor een lidmaatschap als:

  • Senior lid
  • Daglid, speelgerechtigd op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur

De contributiebijdrage voor jeugdleden is afhankelijk van de leeftijd per 1 januari van het verenigingsjaar:

  • Junior lid zijn zij die op 1 januari van het verenigingsjaar de 12-jarige leeftijd hebben bereikt en nog niet de 17-jarige leeftijd
  • Pupil, zijn zij die op 1 januari van het verenigingsjaar de 10-jarige leeftijd hebben bereikt en nog niet de 12-jarige leeftijd
  • Mini, zijn zij die 1 januari van het verenigingsjaar de 10-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt
  • Trainingslidmaatschap, mini’s kunnen kiezen voor een trainingslidmaatschap en alleen na overleg met de tennisschool. Dit lidmaatschap is vooral bedoeld voor de zeer jeugdigen in de leeftijd t/m 7 jaar. Deze leden ontvangen geen KNLTB-pas en kunnen niet meedoen met activiteiten waarvoor een KNLTB-pas (competitie en toernooien) is vereist. Zij hebben alleen speelrecht op de dag dat training wordt gevolgd en alleen indien er voldoende vrije banen beschikbaar zijn.

Meer informatie over het jeugdlidmaatschap vindt u onder menu Jeugd.