Contributie

Jaarcontributie

De hoogte van de contributiebijdrage is afhankelijk van leeftijd. Voor het dag lidmaatschap geldt een leeftijdsonafhankelijk tarief en voor het slapend lidmaatschap een vast tarief.

Lidcategorie

Leeftijd op 01.01.2018

Geboortejaar

Contributie

Volwassene 24 jaar en ouder
Volwassene tot 24 jaar
Jeugdlid tot 18 jaar
Jeugdlid tot 13 jaar
Jeugdlid tot 11 jaar
Jeugdlid tot 9 jaar
Jeugdlid tot 7 jaar

23 jaar of ouder
17
22 jaar
12- 16 jaar
10
11 jaar
8
9 jaar
6
7 jaar
5 jaar of jonger

Voor 1995
1995 2000
2001
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 of later

€ 196,00
€ 149,00
€ 135,00
€   85,00
€   55,00
€   45,00
€   35,00

Daglidmaatschap
Slapend lidmaatschap

€ 149,00
€.  35,00

 

 • Als volwassene geldt de persoon die op 1 januari 2018 de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of de persoon die in de loop van 2018 de leeftijd van 18 jaar bereikt.

 • Wanneer u in de loop van het jaar lid wordt, geldt een lagere contributie. Voor lidmaatschappen die tot 15 april 2018 ingaan geldt de volledige jaarcontributie, voor lidmaatschappen die vanaf 1 november 2018 ingaan is de jaarcontributie nihil, gaat het lidmaatschap in na 15 april dan is de contributie evenredig lager. Naast contributie, wordt voor nieuwe leden Inschrijfgeld gerekend.

 • Korting automatische incasso en/of Gezinskorting kan/kunnen van toepassing zijn.

  Inschrijfgeld

  Het inschrijfgeld voor nieuwe volwassen leden bedraagt eenmalig € 26 en voor jeugdleden € 12,50.

  Korting automatische incasso

  Als u de vereniging heeft gemachtigd om de jaarlijkse contributie via automatische incasso te innen, ontvangt u een korting van € 10 voor elk lid voor wie de contributie succesvol kan worden geïnd. De korting geldt niet voor het ‘Slapend lidmaatschap’.
  Als u zich aanmeldt als nieuw lid vanaf 1 april 2018 en een machtiging afgeeft, geldt de korting niet voor 2018, maar wel voor volgende jaren. We verzoeken u dit geval zelf de contributie over 2018 te voldoen na ontvangst van de factuur.

  Gezinskorting

  Voor gezinnen met vier leden geldt een gezinskorting van € 35 per gezin. Voor gezinnen met vijf leden of meer geldt een korting van € 56. Gezinsleden dienen op één adres te wonen en betaling van de contributie van gezinsleden dient in één keer te geschieden.

  Introductie

  Leden kunnen niet-leden introduceren. De kosten bedragen € 5 voor een volwassen leden en € 1 voor jeugdleden.

  Tegemoetkoming Gemeente

  Als uw inkomen minder is dan 110% van de bijstandsnorm kunt u als inwoner een tegemoetkoming voor sporten voor uw kinderen krijgen. Zie voor meer informatie en het aanvraagformulier http://www.delft.nl/Gemeenteloket/v/Vergoeding_voor_sporten.