Contributie

Tennisvereniging 'De Delftse Hout' biedt aantrekkelijke tarieven voor het lidmaatschap. 

 

Lidcategorie

Leeftijd op 31.12.2020

Geboortejaar

Contributie*

Volwassene 24 jaar en ouder 
Volwassene tot 24 jaar 
Jeugdlid tot 18 jaar
Jeugdlid tot 13 jaar 
Jeugdlid tot 11 jaar 
Jeugdlid tot 9 jaar 
Jeugdlid tot 7 jaar

23 jaar of ouder 
17 – 22 jaar 
12 – 16 jaar 
10 – 11 jaar
8 – 9 jaar
6 – 7 jaar
5 jaar of jonger

Voor 1998
1998 – 2003
2004 – 2008 
2009 – 2010 
2011 – 2012 
2013 – 2014 
2015 of later

€ 174,00 
€ 132,00 
€ 115,00 
€   71,00 
€   43,00 
€   34,00 
€   24,00

Daglidmaatschap
Ondersteunend lidmaatschap

€ 132,00 
€   34,00

 

* Bedrag is van toepassing indien lidmaatschap aanvangt voor 1 april, een machtiging automatische incasso is afgegeven en de contributie succesvol via incasso kan worden geïnd, exclusief eventuele gezinskorting. Zie tevens de onderstaande bepalingen.

  • Korting vanwege automatische incasso: Indien u de vereniging heeft gemachtigd om de jaarlijkse contributie via automatische incasso te mogen innen, ontvangt u een korting voor elk lid voor wie de contributie succesvol kan worden geïnd. De korting geldt niet voor het ‘Ondersteunend lidmaatschap’ en vervalt wanneer de automatische incasso wordt gestorneerd. Als u zich aanmeldt als nieuw lid vanaf 1 april en een machtiging afgeeft, geldt de korting niet voor het eerste jaar, maar wel voor volgende jaren. We verzoeken u in dit geval zelf de contributie over het eerste jaar te voldoen na ontvangst van de factuur. Voor leden die op 01.01 van het lopende jaar jonger dan 10 jaar zijn is de incassokorting € 5, voor overige leden € 10.
  • Lagere contributie als u tijdens het seizoen lid wordt: Gaat het lidmaatschap in na 30 april dan is de contributie evenredig lager. Voor elke maand dat het lidmaatschap ingaat na april bedraagt de contributie 1/7 van de jaarcontributie minder. Bij ingang van het lidmaatschap vanaf 1 november is geen contributie verschuldigd (wel inschrijfgeld). 
  • Inschrijfgeld: bedraagt voor nieuwe volwassen leden eenmalig € 26 en voor jeugdleden € 12,50.
  • Gezinskorting Voor gezinnen met vier leden geldt een gezinskorting van € 35 per gezin. Voor gezinnen met vijf leden of meer geldt een korting van € 56. Gezinsleden dienen op één adres te wonen en betaling van de contributie van gezinsleden dient in één keer te geschieden.
  • Introduceren: Leden kunnen niet-leden introduceren. De kosten bedragen € 5 voor een volwassen leden en € 1 voor jeugdleden.
  • Tegemoetkoming gemeente: Als uw inkomen minder is dan 110% van de bijstandsnorm kunt u als inwoner een tegemoetkoming voor sporten voor uw kinderen krijgen. Zie voor meer informatie en het aanvraagformulier Vergoeding voor sport en cultuur | Gemeente Delft