Kennismakingslidmaatschap

Speciaal voor degene die kennis wil maken met de tennissport is er een eenmalige aanbieding waarbij je in de maanden april en mei acht kennismakingslessen volgt.

Als je na de kennismakingslessen besluit door te stromen als lid, hoef je niets te doen. Je kunt dan meedoen met alle activiteiten. Je ontvangt een factuur voor het lidmaatschap voor het resterende deel van het jaar en je bent geen inschrijfgeld verschuldigd. Verder ontvang je je eigen KNLTB-pas waarmee je via het afhangsysteem zelf een baan kunt reserveren om vrij te spelen.

Wil je na de kennismakingsperiode niet door als lid, dan is een bericht naar de ledenadministratie (ledenbeheer.ddh@gmail.com) voldoende om dit door te geven.

  • Meer informatie over tennislessen bij Tennistops, zie de downloads onderaan deze pagina.
  • Kennismakingslessen worden gegeven door Tennistops. De bijdrage voor de lessen bedraag € 55 voor jeugd* en € 80 voor volwassenen*. Voor tennislessen gelden de Algemene voorwaarden tennislessen bij Tennistops.
  • De volledige voorwaarden voor het kennismakingslidmaatschap zijn hier te downloaden.

* Als volwassene geldt de persoon die op 1 januari van het huidige kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of de persoon die in de loop van dit kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar bereikt. Als jeugdlid wordt beschouwd de persoon die op 1 januari van het huidige kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt.

Voor het online inschrijfformulier klik hier. Tennistops stuurt uiterlijk eind maart bericht over lesdag en -tijd. Voor vragen over de tennislessen, kunt u mailen naar info@tennistops.nl.